Your career
bridge

Naším hlavním cílem je najít nejlepší zaměstnavatele a naplnit
jejich očekávání tím, že jim dodáme kvalitní zaměstnance.

Kompletní výpis služeb
Scrolujte dolů
pro více informací
01

O společnosti

Na českém trhu působíme již 6 let, za které se nám podařilo vybudovat optimální strukturu pro hledání zkušených zaměstnanců a jejich umístění k potenciálním zaměstnavatelům. Tímto se staráme o spokojenost a úspěch jak zaměstnanců, tak našich klientů (zaměstnavatelů). Výsledkem naší práce je poté zaměstnanec pracující u významného klienta, který je ve své práci šťastný a je si vědom toho, že svou prací přispívá k rozvoji zaměstnavatele.

S kým spolupracujeme

02

Služby

ARTEMIS agency s.r.o. jako agentura práce nabízí:
01

Analýzu profesních schopností uchazeče požadovaných klientem, ohodnocení uchazečů s využitím inovativních metod

02

Komplexní zajištění dočasně přidělených zaměstnanců dle požadavků klienta

03

Přípravu osobnostních profilů a kompetentnosti vybraných kandidátů

04

Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců

05

Přípravu a zveřejnění inzerce na vybraných portálech

06

Analýzu požadavků a životopisu uchazeče

07

Analýzu požadavků klienta na nábor zaměstnanců

08

Vytvoření zaměstnaneckého profilu

09

Pohovory s vybranými uchazeči

10

Realizace náboru a výběru zaměstnanců

11

Personální poradenství

12

Poradenství v oblasti vyřizování pracovních víz a povolení k zaměstnání

Zajímá vás cokoli,
co jste zde nenašli?
Rádi s vámi osobně probereme vaše otázky
po telefonu nebo skrze email
Kontaktujte nás
03

Outsourcing

Artemis s.r.o. jako partner při outsourcingu
dílčích výrobních a logistických procesů

Jedná se o převod vybraných dílčích výrobních operací na externího dodavatele, který převezme odpovědnost za dohodnutý rozsah činností a garantuje u poskytované služby dodávku požadovaného množství v dohodnuté kvalitě, termínu a ceně.

Námi navrhovaný model spolupráce
vám přinese následující benefity:

Flexibilitu

V zaměstnávání můžete rychle reagovat na jakékoli změny na trhu bez nutnosti zaměstnávání velkého počtu zaměstnanců.

Uvolnění části kapacity

Svých kmenových zaměstnanců a využítí je pro jiné účely, související s hlavní činností.

Přenesení povinností

Spojených s náborem zaměstnanců a administrativou na naši agenturu.

Úsporu

Času a nákladů souvisejících
S náborovým procesem.

04

Our values

Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o všech informacích, které získáme od klientů a zaměstnanců, v průběhu náborových procesů. K našim zaměstnancům, klientům i potenciálním uchazečům o práci se chováme jako k rovnocenným partnerům, jejich důvěra je pro nás tou největší hodnotou.
Odhodlání
a nadšení z práce

Práce s lidmi nám přináší radost, do projektů vždy vkládáme maximální úsilí.

Profesionalita

Využíváme ověřené a efektivní metody řešení, náš tým je tvořen kvalifikovanými specialisty. Výsledky naší práce překvapí i ty nejnáročnější klienty, přestože velmi často pracujeme pod velkým tlakem.

Důvěra a spolupráce

Klademe důraz především na maximální spokojenost našich klientů a zaměstnanců.

Individuální přístup
ke každé zakázce

Navrhujeme řešení, která splní očekávání našich klientů a vyhledáváme pro ně nejvhodnější kandidáty.

05

Co nás odlišuje od konkurence

Vysoké nároky na kvalitu odvedené práce
Dodržování dohodnutých termínů a plná realizace zakázek, která zejména rozhoduje o spokojenosti klientů
Snadná komunikace s koordinátory, kteří jsou přiděleni k jednotlivým zakázkám a jsou připraveni vždy rychle reagovat na požadavky klientů
Flexibilita a individuální přístup ke klientům
a náborovému procesu
Využívání nejefektivnějších nástrojů a metod náboru (používáme vlastní manuální testy a testy osobnosti).
Standardy náborového procesu jsou dodržovány vždy bez ohledu na důležitost náborované pozice
06

Kontaktujte nás

Lucie Janíčková
Snizhana Roman
Bc. Radim Peter MBA
HR specialista
Nábor zaměstnanců
personální ředitel
Lukáš Wilczek
jednatel společnosti